English

Mapování savců v ČR

Garant RNDr. Miloš Anděra, CSc.

Plecotus austriacus Ve spolupráci s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. probíhá na serveru BioLib mapování savců v České republice. Mapování našich savců probíhá v intenzivnější míře zhruba od počátku 90. let 20. století a dostupné údaje – nejrůznější hlášení od pozorovatelů, náhodné nálezy, literární údaje i výsledky výzkumných projektů – se soustřeďují do faunistické databáze, která ke konci roku 2005 zahrnovala již více než 85 000 položek. Na jejím základě jsou postupně připravovány jednotlivé díly Atlasu rozšíření savců v České republice, které s určitými časovými odstupy shrnují dosavadní výsledky mapování savců u nás. Z nich mimo jiné vyplývá, že v pokrytí našeho území údaji o výskytu savců ještě zůstávají jisté mezery, a proto byla prostřednictvím BioLibu vyzvána ke spolupráci i nejširší veřejnost.

V roce 2009 vydalo NM dvě publikace, které využívají i data získaná přes mapováni v BioLibu - Anděra M., Červený J. (2009): Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla) a druhý díl Šelmy (Carnivora).

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Carnivora Bowdich, 1821 - šelmy

Canis lupus Linnaeus, 1758 - vlk obecný mapa
Felis silvestris Schreber, 1777 - kočka divoká mapa
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - vydra říční mapa
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - rys ostrovid mapa
Martes foina (Erxleben, 1777) - kuna skalní mapa
Martes martes (Linnaeus, 1758) - kuna lesní mapa
Meles meles (Linnaeus, 1758) - jezevec lesní mapa
Mustela erminea Linnaeus, 1758 - hranostaj mapa
Mustela eversmanii Lesson, 1827 - tchoř stepní mapa
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - kolčava mapa
Mustela putorius Linnaeus, 1758 - tchoř tmavý mapa
Mustela putorius f. furo Linnaeus, 1758 - fretka mapa
Ursus arctos Linnaeus, 1758 - medvěd hnědý mapa
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - liška obecná mapa

Nepůvodní druh
Canis aureus Linnaeus, 1758 - šakal obecný i mapa
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) - norek evropský i mapa
Neovison vison (Schreber, 1777) - norek americký i mapa
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) - psík mývalovitý i mapa
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) - mýval severní i mapa

Cetartiodactyla Montgelard, Catzeflis & Douzery, 1997 - sudokopytníci

Alces alces (Linnaeus, 1758) - los evropský mapa
Ammotragus lervia (Pallas, 1777) - paovce hřivnatá
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - zubr
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - srnec obecný mapa
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - jelen evropský mapa
Dama dama (Linnaeus, 1758) - daněk evropský mapa
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - kamzík horský mapa
Sus scrofa Linnaeus, 1758 - prase divoké mapa

Nepůvodní druh
Cervus nippon Temminck, 1838 - sika i mapa
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) - jelenec běloocasý i mapa
Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1777 - koza dagestánská
Ovis orientalis musimon Pallas, 1811 - muflon mapa

Chiroptera Blumenbach, 1779 - letouni

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - netopýr černý mapa
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr severní mapa
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - netopýr večerní mapa
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) - netopýr Saviův mapa
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 - netopýr alkathoe mapa
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - netopýr velkouchý mapa
Myotis blythii (Tomes, 1857) - netopýr východní mapa
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) - netopýr Brandtův mapa
Myotis dasycneme (Boie, 1825) - netopýr pobřežní mapa
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) - netopýr vodní mapa
Myotis emarginatus (É. Geoffroy, 1806) - netopýr brvitý mapa
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - netopýr velký mapa
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) - netopýr vousatý mapa
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - netopýr řasnatý mapa
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - netopýr obrovský mapa
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - netopýr stromový mapa
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý mapa
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - netopýr jižní mapa
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr parkový mapa
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - netopýr hvízdavý mapa
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - netopýr nejmenší mapa
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - netopýr ušatý mapa
Plecotus austriacus (J. Fischer, 1829) - netopýr dlouhouchý mapa
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - vrápenec velký mapa
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý mapa
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - netopýr pestrý mapa

Erinaceomorpha Gregory, 1910 - hmyzožravci

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 - ježek západní mapa
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 - ježek východní mapa

Lagomorpha Brandt, 1885 - zajíci

Lepus europaeus Pallas, 1778 - zajíc polní mapa
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - králík divoký mapa

Rodentia Bowditch, 1821 - hlodavci

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) - myšice temnopásá mapa
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) - myšice lesní mapa
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) - myšice křovinná mapa
Apodemus uralensis (Pallas, 1811) - myšice malooká mapa
Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) - hryzec vodní mapa
Castor fiber Linnaeus, 1758 - bobr evropský mapa
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) - norník rudý mapa
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) - křeček polní mapa
Dryomys nitedula (Pallas, 1778) - plch lesní mapa
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - plch zahradní mapa
Glis glis (Linnaeus, 1766) - plch velký mapa
Micromys minutus (Pallas, 1771) - myška drobná mapa
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) - hraboš mokřadní mapa
Microtus arvalis (Pallas, 1778) - hraboš polní mapa
Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836) - hrabošík podzemní mapa
Mus musculus Linnaeus, 1758 - myš domácí mapa
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - plšík lískový mapa
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - potkan mapa
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) - krysa obecná mapa
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - veverka obecná mapa
Sicista betulina (Pallas, 1779) - myšivka horská mapa
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) - sysel obecný mapa

Nepůvodní druh
Myocastor coypus (Molina, 1782) - nutrie i mapa
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - ondatra pižmová i mapa

Soricomorpha Gregory, 1910

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) - bělozubka bělobřichá mapa
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) - bělozubka šedá mapa
Neomys anomalus Cabrera, 1907 - rejsec černý mapa
Neomys fodiens (Pennant, 1771) - rejsec vodní mapa
Sorex alpinus Schinz, 1837 - rejsek horský mapa
Sorex araneus Linnaeus, 1758 - rejsek obecný mapa
Sorex minutus Linnaeus, 1758 - rejsek malý mapa
Talpa europaea Linnaeus, 1758 - krtek obecný mapa


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Pozn.: Chybějící mapky rozšíření budou průběžně doplněny.

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován a přihlášen. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

09.04.2021

Komletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

07.08.2014

Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.

12.02.2014

Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.

Mapování savců ČR

BioLib.cz