English

Mapování savců v ČR

Garant RNDr. Miloš Anděra, CSc.

Plecotus austriacus Ve spolupráci s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. probíhá na serveru BioLib mapování savců v České republice. Mapování našich savců probíhá v intenzivnější míře zhruba od počátku 90. let 20. století a dostupné údaje – nejrůznější hlášení od pozorovatelů, náhodné nálezy, literární údaje i výsledky výzkumných projektů – se soustřeďují do faunistické databáze, která ke konci roku 2005 zahrnovala již více než 85 000 položek. Na jejím základě jsou postupně připravovány jednotlivé díly Atlasu rozšíření savců v České republice, které s určitými časovými odstupy shrnují dosavadní výsledky mapování savců u nás. Z nich mimo jiné vyplývá, že v pokrytí našeho území údaji o výskytu savců ještě zůstávají jisté mezery, a proto byla prostřednictvím BioLibu vyzvána ke spolupráci i nejširší veřejnost.

V roce 2009 vydalo NM dvě publikace, které využívají i data získaná přes mapováni v BioLibu - Anděra M., Červený J. (2009): Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla) a druhý díl Šelmy (Carnivora).

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Carnivora Bowdich, 1821 - šelmy

Canis lupus Linnaeus, 1758 - vlk obecný mapa
Felis silvestris Schreber, 1777 - kočka divoká mapa
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - vydra říční mapa
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - rys ostrovid mapa
Martes foina (Erxleben, 1777) - kuna skalní mapa
Martes martes (Linnaeus, 1758) - kuna lesní mapa
Meles meles (Linnaeus, 1758) - jezevec lesní mapa
Mustela erminea Linnaeus, 1758 - hranostaj mapa
Mustela eversmanii Lesson, 1827 - tchoř stepní mapa
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - kolčava mapa
Mustela putorius Linnaeus, 1758 - tchoř tmavý mapa
Mustela putorius f. furo Linnaeus, 1758 - fretka mapa
Ursus arctos Linnaeus, 1758 - medvěd hnědý mapa
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - liška obecná mapa

Nepůvodní druh
Canis aureus Linnaeus, 1758 - šakal obecný i mapa
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) - norek evropský i mapa
Neovison vison (Schreber, 1777) - norek americký i mapa
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) - psík mývalovitý i mapa
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) - mýval severní i mapa

Cetartiodactyla Montgelard, Catzeflis & Douzery, 1997 - sudokopytníci

Alces alces (Linnaeus, 1758) - los evropský mapa
Ammotragus lervia (Pallas, 1777) - paovce hřivnatá
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - zubr
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - srnec obecný mapa
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - jelen evropský mapa
Dama dama (Linnaeus, 1758) - daněk evropský mapa
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - kamzík horský mapa
Sus scrofa Linnaeus, 1758 - prase divoké mapa

Nepůvodní druh
Cervus nippon Temminck, 1838 - sika i mapa
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) - jelenec běloocasý i mapa
Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1777 - koza dagestánská
Ovis orientalis musimon Pallas, 1811 - muflon mapa

Chiroptera Blumenbach, 1779 - letouni

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - netopýr černý mapa
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr severní mapa
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - netopýr večerní mapa
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) - netopýr Saviův mapa
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 - netopýr alkathoe mapa
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - netopýr velkouchý mapa
Myotis blythii (Tomes, 1857) - netopýr východní mapa
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) - netopýr Brandtův mapa
Myotis dasycneme (Boie, 1825) - netopýr pobřežní mapa
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) - netopýr vodní mapa
Myotis emarginatus (É. Geoffroy, 1806) - netopýr brvitý mapa
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - netopýr velký mapa
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) - netopýr vousatý mapa
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - netopýr řasnatý mapa
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - netopýr obrovský mapa
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - netopýr stromový mapa
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý mapa
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - netopýr jižní mapa
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr parkový mapa
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - netopýr hvízdavý mapa
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - netopýr nejmenší mapa
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - netopýr ušatý mapa
Plecotus austriacus (J. Fischer, 1829) - netopýr dlouhouchý mapa
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - vrápenec velký mapa
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý mapa
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - netopýr pestrý mapa

Erinaceomorpha Gregory, 1910 - hmyzožravci

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 - ježek západní mapa
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 - ježek východní mapa

Lagomorpha Brandt, 1885 - zajíci

Lepus europaeus Pallas, 1778 - zajíc polní mapa
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - králík divoký mapa

Rodentia Bowditch, 1821 - hlodavci

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) - myšice temnopásá mapa
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) - myšice lesní mapa
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) - myšice křovinná mapa
Apodemus uralensis (Pallas, 1811) - myšice malooká mapa
Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) - hryzec vodní mapa
Castor fiber Linnaeus, 1758 - bobr evropský mapa
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) - norník rudý mapa
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) - křeček polní mapa
Dryomys nitedula (Pallas, 1778) - plch lesní mapa
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - plch zahradní mapa
Glis glis (Linnaeus, 1766) - plch velký mapa
Micromys minutus (Pallas, 1771) - myška drobná mapa
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) - hraboš mokřadní mapa
Microtus arvalis (Pallas, 1778) - hraboš polní mapa
Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836) - hrabošík podzemní mapa
Mus musculus Linnaeus, 1758 - myš domácí mapa
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - plšík lískový mapa
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - potkan mapa
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) - krysa obecná mapa
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - veverka obecná mapa
Sicista betulina (Pallas, 1779) - myšivka horská mapa
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) - sysel obecný mapa

Nepůvodní druh
Myocastor coypus (Molina, 1782) - nutrie i mapa
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - ondatra pižmová i mapa

Soricomorpha Gregory, 1910

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) - bělozubka bělobřichá mapa
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) - bělozubka šedá mapa
Neomys anomalus Cabrera, 1907 - rejsec černý mapa
Neomys fodiens (Pennant, 1771) - rejsec vodní mapa
Sorex alpinus Schinz, 1837 - rejsek horský mapa
Sorex araneus Linnaeus, 1758 - rejsek obecný mapa
Sorex minutus Linnaeus, 1758 - rejsek malý mapa
Talpa europaea Linnaeus, 1758 - krtek obecný mapa


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Pozn.: Chybějící mapky rozšíření budou průběžně doplněny.

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován a přihlášen. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

14.10.2021

Nově mapujeme i rozšíření strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata).

25.05.2021

Rozšířili jsme mapování bezobratlých o dalších 23 druhů denních motýlů:

perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč ovsový (Minois dryas)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
ostruháček březový (Thecla betulae)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

09.04.2021

Kompletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

Mapování savců ČR

BioLib.cz