Mapování vybraných ohrožených druhů hub

Garant Mgr. Daniel Dvořák
Česká vědecká společnost pro mykologii a Masarykova univerzita

Aurantiporus croceus Ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. spouštíme mapování 87 druhů hub, které jsou navrženy k novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů. Postupně budeme přidávat další mapované druhy, získané údaje budou sloužit jako podklad pro druhé vydání Červeného seznamu hub ČR.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Amanita caesarea (Scop.) Pers. - muchomůrka císařka mapa
Amanita friabilis (P. Karst.) Bas - muchomůrka olšová mapa
Amylocystis lapponica (Romell) Sing. - modralka laponská mapa
Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & Bulyonk. - kalichovka lužní mapa
Ascocoryne turficola (Boud.) Korf - čihovitka blatní mapa
Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill - hlinák šafránový mapa
Aureoboletus moravicus (Vacek) Klofac - hřib moravský mapa
Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar - bělozub osmahlý mapa
Biscogniauxia simplicior Pouzar - káčovka ploská mapa
Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer - hrbolatka šedá mapa
Bovista paludosa Lév. - prášivka bažinná mapa
Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar - pstřeňovec dubový mapa
Butyriboletus fechtneri (Velen.) Arora & J.L. Frank - hřib Fechtnerův mapa
Butyriboletus regius (Krombh.) Arora & J.L. Frank - hřib královský mapa
Catathelasma imperiale (Quél.) Singer - náramkovitka císařská mapa
Chamonixia caespitosa Rolland - šamonie modrající mapa
Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon - kalichovka zlatolupenná mapa
Clavaria zollingeri Lév. - kyjanka Zollingerova mapa
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk - kyj uťatý mapa
Clavulinopsis subarctica (Pilát) Jülich - kuřinec subarktický mapa
Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton - pavučinec skořicově žlutý mapa
Cortinarius orellanus Fr. - pavučinec plyšový mapa
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet - pavučinec náramkovcový mapa
Cortinarius subtortus (Pers.) Fr. - pavučinec olivově žlutý mapa
Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch & Aime - václavka bažinná mapa
Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. - závojenka vlhká mapa
Entoloma euchroum (Pers.) Donk - závojenka modrá mapa
Flammulina ononidis Arnolds - penízovka jehlicová mapa
Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar - náramkovitka žlutozelená mapa
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P.Karst. - troudnatec růžový mapa
Geastrum hungaricum Hollós - hvězdovka uherská mapa
Geastrum pouzarii V.J. Staněk - hvězdovka Pouzarova mapa
Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam - kornatec zápašný mapa
Gomphus clavatus (Pers.) Gray - stročkovec kyjovitý mapa
Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill - plaménka drobnovýtrusá mapa
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. - korálovec ježatý mapa
Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. - lošákovec blankytný mapa
Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. - lošákovec tuhý mapa
Hydnellum geogenium (Fr.) Banker - lošákovec sírožlutý mapa
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. & Pouzar - ronivka sazová mapa
Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. - voskovka granátová mapa
Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. - voskovka hnědožlutá mapa
Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc. - šťavnatka vínová mapa
Hygrophorus latitabundus Britzelm. - šťavnatka hnědobílá mapa
Hygrophorus piceae Kühner - šťavnatka smrková mapa
Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A.Muñoz, N.Oppicelli, D.Puddu, F.Rich. & P.-A. Moreau - hřib rudonachový mapa
Junghuhnia fimbriatella (Peck) Ryvarden - pórnatka kořínkatá mapa
Lactarius albocarneus Britzelm. - ryzec bledoslizký mapa
Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. - ryzec lilákový mapa
Lactarius repraesentaneus Britzelm. - ryzec honosný mapa
Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff mapa
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer - běločechratka stepní mapa
Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich - plstnatec různotvarý mapa
Lycoperdon marginatum Vittad. - pýchavka loupavá mapa
Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer - špička stepní mapa
Montagnea arenaria (DC.) Zeller - květka písečná mapa
Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Nyberg) N. F. Buchw. - hlízenka vodní mapa
Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett - houževnatec vonný mapa
Neohygrocybe ovina (Bull.) Herink - voskovka ovčí mapa
Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda - houževnatec pohárovitý mapa
Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V. Papp & Dima - bělochoroš sladkovonný mapa
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim - kržatka Kristinina mapa
Phaeonematoloma myosotis (Fr.) Bon - třepenitka pomněnková mapa
Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot & Galzin - ohňovec hladký mapa
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar - lošáček statný mapa
Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner & M. Fisch. - ohňovec ohraničený mapa
Pholiota henningsii (Bres.) P.D. Orton - šupinovka Henningsova mapa
Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - šupinovka ježatá mapa
Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky - voskovka příjemná mapa
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. - ušíčko jedlové mapa
Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar - ucháčovec šumavský mapa
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken - kuřátka květáková mapa
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire - hlívovec ostnovýtrusý mapa
Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Zhao, Wu et Yang - hřib nachový mapa
Russula consobrina (Fr.) Fr. - holubinka smutná mapa
Russula helodes Melzer - holubinka rašelinná mapa
Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral - ohnivec jurský mapa
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns - kostrovka páchnoucí mapa
Suillellus rubrosanguineus (Cheype) Blanco-Dios - hřib Moserův mapa
Suillus flavidus (Fr.) J. Presl - klouzek žlutavý mapa
Tricholoma colossus (Fr.) Quél. - čirůvka obrovská mapa
Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer - čirůvka větší mapa
Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja - kržatka vrásčitá mapa
Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. - lanýž letní mapa
Tulostoma pulchellum Sacc. - palečka Hollosova mapa
Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. - míhavka vodní mapa
Xerula melanotricha Dörfelt - slizečka chlupatá mapa


Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

09.04.2021

Komletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

07.08.2014

Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.

12.02.2014

Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.

Mapování hub ČR

Česká vědecká společnost pro mykologii z. s. (ČVSM)

BioLib.cz