Mapování vybraných ohrožených druhů hub

Garant Mgr. Daniel Dvořák
Česká vědecká společnost pro mykologii a Masarykova univerzita

Aurantiporus croceus Ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. spouštíme mapování 87 druhů hub, které jsou navrženy k novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů. Postupně budeme přidávat další mapované druhy, získané údaje budou sloužit jako podklad pro druhé vydání Červeného seznamu hub ČR.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Amanita caesarea (Scop.) Pers. - muchomůrka císařka mapa
Amanita friabilis (P. Karst.) Bas - muchomůrka olšová mapa
Amylocystis lapponica (Romell) Sing. - modralka laponská mapa
Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & Bulyonk. - kalichovka lužní mapa
Ascocoryne turficola (Boud.) Korf - čihovitka blatní mapa
Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill - hlinák šafránový mapa
Aureoboletus moravicus (Vacek) Klofac - hřib moravský mapa
Bankera fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar - bělozub osmahlý mapa
Biscogniauxia simplicior Pouzar - káčovka ploská mapa
Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer - hrbolatka šedá mapa
Bovista paludosa Lév. - prášivka bažinná mapa
Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar - pstřeňovec dubový mapa
Butyriboletus fechtneri (Velen.) Arora & J.L. Frank - hřib Fechtnerův mapa
Butyriboletus regius (Krombh.) Arora & J.L. Frank - hřib královský mapa
Catathelasma imperiale (Quél.) Singer - náramkovitka císařská mapa
Chamonixia caespitosa Rolland - šamonie modrající mapa
Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon - kalichovka zlatolupenná mapa
Clavaria zollingeri Lév. - kyjanka Zollingerova mapa
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk - kyj uťatý mapa
Clavulinopsis subarctica (Pilát) Jülich - kuřinec subarktický mapa
Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton - pavučinec skořicově žlutý mapa
Cortinarius orellanus Fr. - pavučinec plyšový mapa
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet - pavučinec náramkovcový mapa
Cortinarius subtortus (Pers.) Fr. - pavučinec olivově žlutý mapa
Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch & Aime - václavka bažinná mapa
Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. - závojenka vlhká mapa
Entoloma euchroum (Pers.) Donk - závojenka modrá mapa
Flammulina ononidis Arnolds - penízovka jehlicová mapa
Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar - náramkovitka žlutozelená mapa
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P.Karst. - troudnatec růžový mapa
Geastrum hungaricum Hollós - hvězdovka uherská mapa
Geastrum pouzarii V.J. Staněk - hvězdovka Pouzarova mapa
Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam - kornatec zápašný mapa
Gomphus clavatus (Pers.) Gray - stročkovec kyjovitý mapa
Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill - plaménka drobnovýtrusá mapa
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. - korálovec ježatý mapa
Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. - lošákovec blankytný mapa
Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. - lošákovec tuhý mapa
Hydnellum geogenium (Fr.) Banker - lošákovec sírožlutý mapa
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. & Pouzar - ronivka sazová mapa
Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. - voskovka granátová mapa
Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. - voskovka hnědožlutá mapa
Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc. - šťavnatka vínová mapa
Hygrophorus latitabundus Britzelm. - šťavnatka hnědobílá mapa
Hygrophorus piceae Kühner - šťavnatka smrková mapa
Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A.Muñoz, N.Oppicelli, D.Puddu, F.Rich. & P.-A. Moreau - hřib rudonachový mapa
Junghuhnia fimbriatella (Peck) Ryvarden - pórnatka kořínkatá mapa
Lactarius albocarneus Britzelm. - ryzec bledoslizký mapa
Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. - ryzec lilákový mapa
Lactarius repraesentaneus Britzelm. - ryzec honosný mapa
Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff mapa
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer - běločechratka stepní mapa
Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich - plstnatec různotvarý mapa
Lycoperdon marginatum Vittad. - pýchavka loupavá mapa
Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer - špička stepní mapa
Montagnea arenaria (DC.) Zeller - květka písečná mapa
Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Nyberg) N. F. Buchw. - hlízenka vodní mapa
Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett - houževnatec vonný mapa
Neohygrocybe ovina (Bull.) Herink - voskovka ovčí mapa
Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda - houževnatec pohárovitý mapa
Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V. Papp & Dima - bělochoroš sladkovonný mapa
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim - kržatka Kristinina mapa
Phaeonematoloma myosotis (Fr.) Bon - třepenitka pomněnková mapa
Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot & Galzin - ohňovec hladký mapa
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar - lošáček statný mapa
Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner & M. Fisch. - ohňovec ohraničený mapa
Pholiota henningsii (Bres.) P.D. Orton - šupinovka Henningsova mapa
Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - šupinovka ježatá mapa
Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky - voskovka příjemná mapa
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. - ušíčko jedlové mapa
Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar - ucháčovec šumavský mapa
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken - kuřátka květáková mapa
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire - hlívovec ostnovýtrusý mapa
Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Zhao, Wu et Yang - hřib nachový mapa
Russula consobrina (Fr.) Fr. - holubinka smutná mapa
Russula helodes Melzer - holubinka rašelinná mapa
Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral - ohnivec jurský mapa
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns - kostrovka páchnoucí mapa
Suillellus rubrosanguineus (Cheype) Blanco-Dios - hřib Moserův mapa
Suillus flavidus (Fr.) J. Presl - klouzek žlutavý mapa
Tricholoma colossus (Fr.) Quél. - čirůvka obrovská mapa
Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer - čirůvka větší mapa
Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja - kržatka vrásčitá mapa
Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. - lanýž letní mapa
Tulostoma pulchellum Sacc. - palečka Hollosova mapa
Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. - míhavka vodní mapa
Xerula melanotricha Dörfelt - slizečka chlupatá mapa


Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

14.10.2021

Nově mapujeme i rozšíření strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata).

25.05.2021

Rozšířili jsme mapování bezobratlých o dalších 23 druhů denních motýlů:

perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč ovsový (Minois dryas)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
ostruháček březový (Thecla betulae)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

09.04.2021

Kompletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

Mapování hub ČR

Česká vědecká společnost pro mykologii z. s. (ČVSM)

BioLib.cz