Mapování výskytu druhů v Česku

Podrobné mapování výskytu živočichů, hub a rostlin a jeho změn představuje jeden z nejdůležitějších úkolů současné ochrany přírody. Změny rozšíření jsou i jedním z ukazatelů populačních trendů druhů či jejich skupin a zároveň mohou indikovat změny v přírodním prostředí.

Tato stránka nabízí přehled mapování výskytu vybraných druhů a skupin organismů na území Česka, která probíhají se zapojením veřejnosti. Jsou zmíněna jak mapování v rámci projektu BioLib.cz, tak i jiné citizen science projekty (nejen) na českém internetu.

Mapování probíhající na BioLib.cz

Eliomys quercinus

BioLib umožňuje zadávat pozorování druhů přes formulář přístupný přihlášeným i neregistrovaným uživatelům, nebo nahrávat pozorování hromadně v CSV souboru.

Přidaná data potom ověří odborní správci, z přijatých pozorování se automaticky aktualizují mapky rozšíření druhu v ČR a data se dávkově přenáší do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na BioLibu nemapujeme všechny druhy, ale jen ty, o které je odborný či ochranářský zájem. V současnosti probíhají následující mapování:

Mapování savců ČR Mapování savců v ČR – všechny druhy ČR a některé invazní.
Garant RNDr. Miloš Anděra, CSc.
mapování více informací

Mapování obojživelníků a plazů ČR Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR – všechny druhy ČR a některé invazní.
Garanti Martin Šandera, Václav John a Zdeněk Mačát
HERPETA, Muzeum přírody Český ráj a Česká herpetologická společnost
mapování více informací

Mapování ryb ČR Mapování výskytu vybraných druhů ryb v ČR
Garanti Milan Muška, Martin Šandera a Zdeněk Mačát
mapování

Mapování vybraných bezobratlých ČR Mapování výskytu vybraných bezobratlých živočichů v ČR – vybrané rozpoznatelné druhy různých skupin, zejména brouků, motýlů, blanokřídlého hmyzu, vážek, pavouků, korýšů a měkkýšů.
Hlavní garant Karel Chobot
AOPK ČR
mapování

Mapování vybraných ohrožených druhů hub ČR Mapování vybraných ohrožených druhů hub – pilotní mapování několika desítek ohrožených druhů.
Garant Daniel Dvořák
Česká vědecká společnost pro mykologii a Masarykova univerzita
mapování

Mapovací aplikace

Další veřejná mapování a nálezové databáze

Faunistická databáze ČSO (avif) - Česká společnost ornitologická umožňuje na svých stránkách http://avif.birds.cz přidávat pozorování ptáků v přírodě. Data jsou importována do Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. ČSO nabízí i řadu dalších možností jak se mohou zájemci zapojit do poznávání a ochrany ptactva.
více informací

Mapování a ochrana motýlů České republiky - Ve spolupráci s veřejností probíhá mapování denních a vybraných nočních motýlů organizované pracovníky Entomologického ústavu BC AV ČR.
více informací

Plošné mapování rovnokřídlého hmyzu - Mapování rovnokřídlého hmyzu (kobylky, cvrčci, sarančata atp.) metodou škrtacích seznamů koordinují Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Pavel Marhoul a Robert Vlk.
více informací

Najdije.cz je projekt zaměřený na mapování invazních druhů v ČR. Mapovat můžete třeba nepůvodní druhy kutilek, slunéčko asijské či zavíječe zimostrázového.
více informací

Faunistické mapování kovaříků Česka a Slovenska - Josef Mertlik žádá kolegy o faunistická data k rozšíření kovaříků a dalších čeledí (Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae) v ČR. [1]
více informací

Evropské mapování petrklíčů - Botanický ústav AV ČR a Český svaz ochránců přírody vyzývají širokou veřejnost k hromadnému zkoumání prvosenek jarních v rámci mezinárodní aktivity „Honba za petrklíči“.
více informací

Mapování orchidejí - veřejné mapování vzácných druhů, především orchidejí, dále masožravých rostlin, hořců a dalších druhů, většinou kriticky a silně ohrožených.
více informací[1] Mertlik J. 2007-2021: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Česka a Slovenska. Permanentní elektronická publikace, aktualizace 1.1.2021. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné (nikoliv však nutné) být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 30. březen 2022

Aktuality v mapování

22.11.2021

Vedle nově mapovaných denních motýlů přibylo i velké množství motýlů nočních, zejména lišajů, přástevníků a bourovců.

lišaj smrtihlav (Acherontia atropos)
lišaj svlačcový (Agrius convolvuli)
lišaj oleandrový (Daphnis nerii)
lišaj vrbkový (Deilephila elpenor)
lišaj kyprejový (Deilephila porcellus)
lišaj révový (Hippotion celerio)
lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)
lišaj svízelový (Hyles gallii)
lišaj vinný (Hyles livornica)
lišaj topolový (Laothoe populi)
lišaj dubový (Marumba quercus)
lišaj lipový (Mimas tiliae)
lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus)
lišaj šeříkový (Sphinx ligustri)
lišaj borový (Sphinx pinastri)
dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis)
dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus)
dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)

martináč bukový (Aglia tau)
martináč habrový (Saturnia pavonia)
martináč podobný (Saturnia pavoniella)
martináč hrušňový (Saturnia pyri)

běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea)
běloskvrnáč lišejníkový (Dysauxes ancilla)
přástevník medvědí (Arctia caja)
přástevník špenátový (Arctia villica)
přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula)
přástevník svízelový (Chelis maculosa)
přástevník fialkový (Coscinia cribraria)
přástevník jestřábníkový (Spiris striata)
přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio)
přástevník černoskvrnný (Cycnia luctuosa)
přástevník vratičový (Diaphora mendica)
přástevník americký (Hyphantria cunea)
přástevník užankový (Hyphoraia aulica)
přástevník jitrocelový (Parasemia plantaginis)
přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa)
přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera)
přástevník angreštový (Rhyparia purpurata)
přástevník starčkový (Tyria jacobaeae)
přástevník pomněnkový (Utetheisa pulchella)
přástevník mařinkový (Watsonarctia deserta)
lišejníkovec černý (Atolmis rubricollis)
lišejníkovec bělavý (Cybosia mesomella)
lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra)
lišejníkovec půvabný (Miltochrista miniata)
lišejníkovec tečkovaný (Setina irrorella)
lišejníkovec malý (Setina roscida)
štětconoš smrkový (Calliteara abietis)
štětconoš jetelový (Dicallomera fascelina)
stužkonoska modrá (Catocala fraxini)
smutník jílkový (Penthophera morio)

bourovec měsíčitý (Cosmotriche lobulina)
bourovec borový (Dendrolimus pini)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
bourovec březový (Eriogaster lanestris)
bourovec cerový (Eriogaster rimicola)
bourovec trávový (Euthrix potatoria)
bourovec osikový (Gastropacha populifolia)
bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia)
bourovec dubový (Lasiocampa quercus)
bourovec jetelový (Lasiocampa trifolii)
bourovec ostružiníkový (Macrothylacia rubi)
bourovec pryšcový (Malacosoma castrense)
bourovec prsténčivý (Malacosoma neustria)
bourovec švestkový (Odonestis pruni)
bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia)
bourovec zejkovaný (Phyllodesma tremulifolia)
bourovec topolový (Poecilocampa populi)
bourovec hlohový (Trichiura crataegi)

strakáč březový (Endromis versicolora)

drvopleň obecný (Cossus cossus)
drvopleň cibulový (Dyspessa ulula)
drvopleň chřestový (Parahypopta caestrum)
drvopleň rákosový (Phragmataecia castaneae)
drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina)

soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon)
soumračník skořicový (Spialia sertorius)
vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica)
vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)

bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)
bělásek rezedkový (Pontia edusa)
žluťásek čilimníkový (Colias crocea)
žluťásek tolicový (Colias erate)
hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
modrásek ligrusový (Polyommatus damon)
modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)
ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae)
okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)
okáč rosičkový (Erebia medusa)
okáč menší (Erebia sudetica)
okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)
okáč jílkový (Lopinga achine)
perleťovec maceškový (Fabriciana niobe)
perleťovec červený (Argynnis pandora)
perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)
perleťovec kopřivový (Brenthis ino)
babočka osiková (Nymphalis antiopa)

14.10.2021

Nově mapujeme i rozšíření strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata).

25.05.2021

Rozšířili jsme mapování bezobratlých o dalších 23 druhů denních motýlů:

perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč ovsový (Minois dryas)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
ostruháček březový (Thecla betulae)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

09.04.2021

Kompletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

BioLib.cz