Mapování výskytu ryb

Garanti RNDr. Milan Muška, Ph.D., RNDr. Martin Šandera, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Mačát, Ph.D.

Lepomis gibbosus Mapování výskytu vybraných druhů rybovitých obratlovců probíhá ve spolupráci s AOPK ČR a Muzeem přírody Český ráj. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných až po druhy invazní, u nichž nás zajímá i vliv na populace obojživelníků v místech jejich výskytu.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu, který je dostupný i bez registrace.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Actinopterygii Klein, 1885 - paprskoploutví

Centrarchidae Bleeker, 1859 - okounkovití

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) - slunečnice pestrá i mapa

Cobitidae Fitzinger, 1832 - sekavcovití

Cobitis Linnaeus, 1758 - sekavec mapa
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) - piskoř pruhovaný mapa

Cottidae Bonaparte, 1831 - vrankovití

Cottus gobio Linnaeus, 1758 - vranka obecná mapa
Cottus poecilopus Heckel, 1836 - vranka pruhoploutvá mapa

Cyprinidae Rafinesque, 1815 - kaprovití

Carassius Nilsson, 1832 - karas mapa
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) - karas obecný mapa
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) - ouklejka pruhovaná mapa
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) - bolen dravý mapa
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) - parma obecná mapa
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - ostroretka stěhovavá mapa
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) - slunka obecná mapa
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - jelec jesen mapa
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - střevle potoční mapa
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) - hořavka hořká mapa
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) - podoustev říční mapa

Nepůvodní druh
Carassius gibelio (Bloch, 1782) - karas stříbřitý i mapa
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) - střevlička východní i mapa

Gasterosteidae Bonaparte, 1831 - koljuškovití

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 - koljuška tříostná i mapa

Ictaluridae Gill, 1861 - sumečkovití

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) - sumeček americký i mapa

Lotidae Bonaparte, 1837 - mníkovití

Lota lota (Linnaeus, 1758) - mník jednovousý mapa

Salmonidae Latreille, 1825 - lososovití

Salmo salar Linnaeus, 1758 - losos obecný mapa
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) - lipan podhorní mapa

Cephalaspidomorphi - mihule

Petromyzontidae Bonaparte, 1831 - mihulovití

Lampetra planeri (Bloch, 1784) - mihule potoční mapa


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

14.10.2021

Nově mapujeme i rozšíření strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata).

25.05.2021

Rozšířili jsme mapování bezobratlých o dalších 23 druhů denních motýlů:

perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč ovsový (Minois dryas)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
ostruháček březový (Thecla betulae)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

09.04.2021

Kompletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

Mapování ryb ČR

AOPK logo

MPCR logo

BioLib.cz