Mapování výskytu bezobratlých

Psophus stridulus

  Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

  Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu, který je dostupný i bez registrace.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Annelida Lamarck, 1809 - kroužkovci

Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) - pijavka lékařská (mapa)

Bryozoa Ehrenberg, 1831 - mechovci

Pectinatella magnifica Leidy, 1851 - bochnatka americká i (mapa)

Cnidaria Hatschek, 1888 - žahavci

Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 - medúzka sladkovodní i (mapa)

Mollusca Cuvier, 1795 - měkkýši

Bivalvia Linnaeus, 1758 - mlži

Unionidae Rafinesque, 1820 - velevrubovití

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) - škeble asijská (mapa)

Gastropoda Cuvier, 1795 - plži

Enidae B. B. Woodward, 1903 - hladovkovití

Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774) - lačník stepní (mapa)

Helicidae Rafinesque, 1815 - hlemýžďovití

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová (mapa)
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) - páskovka hajní (mapa)
Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná (mapa)
Helix pomatia Linnaeus, 1758 - hlemýžď zahradní (mapa)

Nepůvodní druh
Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) - hlemýžď kropenatý i (mapa)

Hygromiidae Tryon, 1866 - vlahovkovití

Candidula unifasciata (Poiret, 1801) - suchomilka bělavá (mapa)
Helicella itala (Linnaeus, 1758) - suchomilka ladní (mapa)
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) - suchomilka rýhovaná (mapa)
Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) - tmavoretka bělavá (mapa)
Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná (mapa)

Crustacea Brünnich, 1772 - korýši

Branchiopoda Latreille, 1817 - lupenonožci

Branchipus schaefferi Fischer, 1834 - žábronožka letní (mapa)
Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) - žábronožka sněžní (mapa)
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) - listonoh jarní (mapa)
Pristicephalus carnuntanus (Brauer, 1877) - žábronožka panonská (mapa)
Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842) - žábronožka divorohá (mapa)
Triops cancriformis (Bosc, 1801) - listonoh letní (mapa)

Malacostraca Latreille, 1802 - rakovci

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční (mapa)
Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 - rak bahenní (mapa)
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) - rak kamenáč (mapa)

Nepůvodní druh
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 - krab říční i (mapa)
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) - rak pruhovaný i (mapa)
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální i (mapa)

Arachnida Cuvier, 1812 - pavoukovci

Araneae Clerck, 1757 - pavouci

Araneidae Simon, 1895 - křižákovití

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) - křižák načervenalý (mapa)
Araneus angulatus Clerck, 1757 - křižák velký (mapa)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 - křižák mramorovaný (mapa)
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) - křižák Nordmannův (mapa)
Araneus saevus (L. Koch, 1872) - křižák stromový (mapa)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) - křižák Sturmův (mapa)
Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) - křižák trojtečný (mapa)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný (mapa)

Atypidae Thorell, 1870 - sklípkánkovití

Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý (mapa)
Atypus muralis Bertkau, 1890 - sklípkánek pontický (mapa)
Atypus piceus (Sulzer, 1776) - sklípkánek černý (mapa)

Cybaeidae Banks, 1892 - stínomilovití

Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) - vodouch stříbřitý (mapa)

Dysderidae C. L. Koch, 1837 - šestiočkovití

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) - šestiočka karpatská (mapa)
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 - šestiočka velká (mapa)
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - šestiočka rudá (mapa)
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - šestiočka uherská (mapa)
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 - šestiočka kaštanová (mapa)
Dysdera ninnii Canestrini, 1868 - šestiočka stepní (mapa)

Eresidae C. L. Koch, 1851 - stepníkovití

Eresus kollari Rossi, 1846 - stepník rudý (mapa)
Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 - stepník moravský (mapa)
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) - stepník černonohý (mapa)

Lycosidae Sundevall, 1833 - slíďákovití

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) - slíďák břehový (mapa)
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) - slíďák tečkovaný (mapa)
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) - slíďák tatarský (mapa)

Miturgidae Simon, 1885 - zápřednicovití

Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) - zápřednice jedovatá (mapa)

Pisauridae Simon, 1890 - lovčíkovití

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - lovčík vodní (mapa)
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) - lovčík mokřadní (mapa)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - lovčík hajní (mapa)

Salticidae Blackwall, 1841 - skákavkovití

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) - skákavka dvoubarevná (mapa)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) - skákavka rudopásá (mapa)

Segestriidae Simon, 1893 - segestrovití

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 - segestra skalní (mapa)

Thomisidae Sundevall, 1833 - běžníkovití

Heriaeus graminicola (Doleschal, 1852) - běžník trávový (mapa)
Heriaeus mellotteei Simon, 1886 - běžník Melloteeův (mapa)

Titanoecidae Lehtinen, 1967 - teplomilovití

Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 - teplomil písečný (mapa)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) - teplomil čtyřskvrnný (mapa)
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 - teplomil Schinerův (mapa)
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 - teplomil skalní (mapa)

Nepůvodní druh
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) - lepovka jižní i (mapa)
Uloborus plumipes Lucas, 1846 - pakřižák chluponohý i (mapa)

Opiliones Sundevall, 1833 - sekáči

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) - klepítník členěný (mapa)
Ischyropsalis manicata C.L. Koch, 1865 - klepítník karpatský (mapa)

Scorpiones C. L. Koch, 1837 - štíři

Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837) - štír kýlnatý (mapa)

Insecta - hmyz

Coleoptera Linnaeus, 1758 - brouci

Buprestidae Leach, 1815 - krascovití

Anthaxia candens (Panzer, 1787) - krasec třešňový (mapa)
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - krasec měďák (mapa)

Carabidae Latreille, 1802 - střevlíkovití

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - krajník zlatotečný (mapa)
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) - krajník hnědý (mapa)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) - krajník pižmový (mapa)
Carabus arvensis Herbst, 1784 - střevlík polní (mapa)
Carabus auratus Linnaeus, 1761 - střevlík zlatý (mapa)
Carabus auronitens Fabricius, 1792 - střevlík zlatolesklý (mapa)
Carabus cancellatus Illiger, 1798 - střevlík měděný (mapa)
Carabus clatratus Linnaeus, 1761 - střevlík mřížkovaný (mapa)
Carabus convexus Fabricius, 1775 - střevlík vypouklý (mapa)
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý (mapa)
Carabus glabratus Paykull, 1790 - střevlík hladký (mapa)
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 - střevlík zrnitý (mapa)
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 - střevlík zahradní (mapa)
Carabus hungaricus Fabricius, 1792 - střevlík uherský (mapa)
Carabus intricatus Linnaeus, 1761 - střevlík svraštělý (mapa)
Carabus irregularis Fabricius, 1792 - střevlík nepravidelný (mapa)
Carabus linnaei Panzer, 1810 - střevlík Linnéův (mapa)
Carabus menetriesi Hummel, 1827 - střevlík Menetriesův (mapa)
Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764 - střevlík hajní (mapa)
Carabus nitens Linnaeus, 1758 - střevlík lesklý (mapa)
Carabus obsoletus Sturm, 1815 (mapa)
Carabus problematicus Herbst, 1786 (mapa)
Carabus scabriusculus Olivier, 1795 (mapa)
Carabus scheidleri Panzer, 1799 - střevlík Scheidlerův (mapa)
Carabus sylvestris Panzer, 1793 - střevlík lesní (mapa)
Carabus ullrichii Germar, 1824 - střevlík Ullrichův (mapa)
Carabus variolosus Fabricius, 1787 - střevlík hrbolatý (mapa)
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 - střevlík fialový (mapa)
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - svižník polní (mapa)
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý (mapa)
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 - svižník lesní (mapa)
Cicindela sylvicola Dejean in Latreille & Dejean, 1822 - svižník lesomil (mapa)
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) - úzkoštítník zúžený (mapa)
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) - úzkoštítník nosatý (mapa)
Cylindera arenaria (Füssli, 1775) (mapa)
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) - svižník německý (mapa)

Cerambycidae Latreille, 1802 - tesaříkovití

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna (mapa)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - tesařík alpský (mapa)

Coccinellidae Latreille, 1807 - slunéčkovití

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) - slunéčko východní (mapa)

Cucujidae Latreille, 1802 - lesákovití

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) - lesák rumělkový (mapa)

Endomychidae Leach, 1815 - pýchavkovníkovití

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) - pýchavkovník červcový (mapa)

Lucanidae Latreille, 1804 - roháčovití

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) (mapa)
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) - roháček jedlový (mapa)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - roháč obecný (mapa)
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) - roháček bukový (mapa)

Meloidae Gyllenhal, 1810 - majkovití

Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817 - puchýřník Mühlfeldův (mapa)
Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) (mapa)
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781 (mapa)
Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) (mapa)
Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) (mapa)
Hycleus tenerus (Germar, 1834) (mapa)
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) - puchýřník lékařský (mapa)
Meloe autumnalis Olivier, 1792 - majka podzimní (mapa)
Meloe brevicollis Panzer, 1793 - majka krátkonohá (mapa)
Meloe cicatricosus Leach, 1811 (mapa)
Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832 (mapa)
Meloe hungarus Schrank, 1776 - majka uherská (mapa)
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná (mapa)
Meloe rufiventris Germar, 1817 (mapa)
Meloe rugosus Marsham, 1802 (mapa)
Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 (mapa)
Meloe tuccius Rossi, 1792 (mapa)
Meloe uralensis Pallas, 1777 - majka uralská (mapa)
Meloe variegatus Donovan, 1776 - majka duhová (mapa)
Meloe violaceus Marsham, 1802 - majka fialová (mapa)
Mylabris variabilis (Pallas, 1782) (mapa)
Sitaris muralis (Forster, 1771) (mapa)
Zonitis flava Fabricius, 1775 (mapa)
Alosimus syriacus austriacus (Schrank, 1781) - puchýřník rakouský (mapa)

Mycetophagidae Leach, 1815

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 (mapa)

Pyrochroidae Latreille, 1806 - červenáčkovití

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) - červenáček ohnivý (mapa)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763) - červenáček pilorohý (mapa)
Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) - ohniváček hřebenorohý (mapa)

Pythidae Solier, 1834

Pytho depressus (Linnaeus, 1767) (mapa)

Scarabaeidae Latreille, 1802 - vrubounovití

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec zelenavý (mapa)
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec proměnlivý (mapa)
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek (mapa)
Oryctes nasicornis holdhausi Minck, 1914 (mapa)
Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916 (mapa)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zlatohlávek tmavý (mapa)
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) - chroust mlynařík (mapa)
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) - zlatohlávek skvostný (mapa)

Staphylinidae Latreille, 1802 - drabčíkovití

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) - drabčík huňatý (mapa)

Tenebrionidae Latreille, 1802 - potemníkovití

Platydema violacea (Fabricius, 1790) (mapa)

Hemiptera Linnaeus, 1758 - polokřídlí

Heteroptera - ploštice

Coreidae Leach, 1815 - vroubenkovití

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká i (mapa)

Lygaeidae Schilling, 1829 - ploštičkovití

Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) - ploštička tolitová i (mapa)

Nepůvodní druh
Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) - blánatka lipová i (mapa)

Hymenoptera Linnaeus, 1758 - blanokřídlí

Apidae - včelovití

Xylocopa iris (Christ, 1791) (mapa)
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 - drvodělka potulná (mapa)
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová (mapa)

Crabronidae Latreille, 1802 - kutilkovití

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) - dlouhoretka obecná (mapa)
Bembix tarsata Latreille, 1809 (mapa)

Cynipidae Latreille, 1802 - žlabatkovití

Andricus caputmedusae (Hartig, 1843) - žlabatka ježatá (mapa)
Andricus foecundatrix (Hartig, 1840) - žlabatka šišticová (mapa)
Andricus quercustozae (Bosc, 1792) - žlabatka žebernatá (mapa)
Cynips longiventris Hartig, 1840 - žlabatka pruhovaná (mapa)
Diplolepis eglanteriae (Hartig, 1840) - žlabatka kuličková (mapa)
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1876) - žlabatka šípová (mapa)
Diplolepis nervosa (Curtis, 1838) - žlabatka ostnitá (mapa)
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) - žlabatka růžová (mapa)

Ichneumonidae Haliday, 1838 - lumkovití

Rhyssa amoena Gravenhorst, 1829 (mapa)
Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) - lumek veliký (mapa)

Scoliidae Latreille, 1802 - žahalkovití

Megascolia maculata (Drury, 1773) - žahalka obrovská (mapa)
Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá (mapa)
Scolia sexmaculata (O. F. Müller, 1766) - žahalka šestiskvrnná (mapa)

Sphecidae - kutilkovití

Sceliphron curvatum (Smith, 1870) - kutilka asijská (mapa)
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) - kutilka jižní (mapa)

Lepidoptera Linnaeus, 1758 - motýli

Erebidae Leach, 1815

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - přástevník kostivalový (mapa)

Hesperiidae Latreille, 1809 - soumračníkovití

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) - soumračník černohnědý (mapa)

Lycaenidae Leach, 1815 - modráskovití

Cupido argiades (Pallas, 1771) - modrásek štírovníkový (mapa)
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) - modrásek tolicový (mapa)
Cupido minimus (Fuessly, 1775) - modrásek nejmenší (mapa)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) - modrásek kozincový (mapa)
Lycaena dispar (Haworth, 1802) - ohniváček černočárný (mapa)
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hořcový (mapa)
Phengaris alcon f. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) Vědecký název Hromadné založení - modrásek hořcový pravý (mapa)
Phengaris alcon f. rebeli (Hirschke, 1904) - modrásek hořcový Rebelův (mapa)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) - modrásek černoskvrnný (mapa)
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) - modrásek bahenní (mapa)
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) - modrásek očkovaný (mapa)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) - modrásek jetelový (mapa)
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) - modrásek černočárný (mapa)
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) - modrásek východní (mapa)
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) - ostruháček kapinicový (mapa)
Satyrium ilicis (Esper, 1779) - ostruháček česvinový (mapa)
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) - ostruháček švestkový (mapa)
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) - ostruháček trnkový (mapa)
Satyrium w-album (Knoch, 1782) - ostruháček jilmový (mapa)
Scolitantides orion (Pallas, 1771) - modrásek rozchodníkový (mapa)

Nymphalidae Rafinesque, 1815 - babočkovití

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - batolec červený (mapa)
Apatura iris (Linnaeus, 1758) - batolec duhový (mapa)
Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec prostřední (mapa)
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec ostružinový (mapa)
Brintesia circe (Fabricius, 1775) - okáč voňavkový (mapa)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) - okáč skalní (mapa)
Erebia aethiops (Esper, 1777) - okáč kluběnkový (mapa)
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) - hnědásek chrastavcový (mapa)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) - okáč metlicový (mapa)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) - bělopásek dvouřadý (mapa)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) - bělopásek topolový (mapa)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - hnědásek kostkovaný (mapa)
Melitaea didyma (Esper, 1778) - hnědásek květelový (mapa)
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) - bělopásek tavolníkový (mapa)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) - babočka jilmová (mapa)
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) - babočka vrbová (mapa)

Papilionidae Latreille, 1802 - otakárkovití

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - otakárek ovocný (mapa)
Papilio machaon Linnaeus, 1758 - otakárek fenyklový (mapa)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - jasoň červenooký (mapa)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - jasoň dymnivkový (mapa)
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) - pestrokřídlec podražcový (mapa)

Pieridae Duponchel, 1832 - běláskovití

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - bělásek ovocný (mapa)
Colias palaeno (Linnaeus, 1761) - žluťásek borůvkový (mapa)

Riodinidae Grote, 1895 - pestrobarvcovití

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) - pestrobarvec petrklíčový (mapa)

Sphingidae Latreille, 1802 - lišajovití

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - lišaj pupalkový (mapa)

Neuroptera Linnaeus, 1758 - síťokřídlí

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) - ploskoroh žlutý (mapa)
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) - ploskoroh pestrý (mapa)
Mantispa styriaca (Poda, 1761) - pakudlanka jižní (mapa)

Odonata Fabricius, 1793 - vážky

Anisoptera - šídla

Aeshnidae Rambur, 1842 - šídlovití

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní (mapa)
Aeshna caerulea (Ström, 1783) - šídlo horské (mapa)
Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré (mapa)
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké (mapa)
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové (mapa)
Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré (mapa)
Aeshna subarctica Walker, 1908 - šídlo rašelinné (mapa)
Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767) - šídlo červené (mapa)
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) - šídlo hnědé (mapa)
Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské (mapa)
Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé (mapa)
Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) - šídlo luční (mapa)

Cordulegastridae Calvert, 1893 - páskovcovití

Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 - páskovec dvojzubý (mapa)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný (mapa)
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 - páskovec velký (mapa)

Corduliidae Selys, 1850 - lesklicovité

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná (mapa)
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - lesklice velká (mapa)
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská (mapa)
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) - lesklice severská (mapa)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) - lesklice skvrnitá (mapa)
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 (mapa)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá (mapa)

Gomphidae Rambur, 1842 - klínatkovití

Gomphus pulchellus Sélys, 1840 - klínatka západní (mapa)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná (mapa)
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlitá (mapa)
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá (mapa)
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá (mapa)

Libellulidae Rambur, 1842 - vážkovití

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená (mapa)
Ladona fulva (Müller, 1764) - vážka plavá (mapa)
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - vážka běloústá (mapa)
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - vážka široká (mapa)
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná (mapa)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná (mapa)
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) - vážka temnoskvrnná (mapa)
Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská (mapa)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná (mapa)
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná (mapa)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná (mapa)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná (mapa)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná (mapa)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá (mapa)
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková (mapa)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - vážka žlutavá (mapa)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní (mapa)
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní (mapa)
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) - vážka podhorní (mapa)
Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá (mapa)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná (mapa)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná (mapa)

Zygoptera Selys, 1834 - motýlice

Calopterygidae Selys, 1850 - motýlicovití

Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá (mapa)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná (mapa)

Coenagrionidae Kirby, 1890 - šidélkovití

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko kopovité (mapa)
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - šidélko jarní (mapa)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) - šidélko přilbovité (mapa)
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné (mapa)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované (mapa)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) - šidélko široskvrnné (mapa)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - šidélko huňaté (mapa)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované (mapa)
Erythromma lindenii (Selys, 1840) - šidélko Lindenovo (mapa)
Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko (mapa)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané (mapa)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší (mapa)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé (mapa)
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - šidélko lesklé (mapa)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné (mapa)

Lestidae Calvert, 1901 - šídlatkovití

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká (mapa)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá (mapa)
Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá (mapa)
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - šídlatka velkoskvrnná (mapa)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná (mapa)
Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená (mapa)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá (mapa)
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná (mapa)

Platycnemididae Tillyard, 1917 - šidélkovití

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé (mapa)

Orthoptera - rovnokřídlí

Caelifera - saranče

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - saranče vlašská (mapa)
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá (mapa)
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) - saranče německá (mapa)
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - saranče vrzavá (mapa)
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) - saranče blankytná (mapa)
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - saranče mokřadní (mapa)

Ensifera - kobylky

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) - kobylka révová (mapa)
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) - krtonožka obecná (mapa)
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 - cvrček polní (mapa)
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) - cvrčivec révový (mapa)
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) - kobylka kuželohlavá (mapa)

Mantodea Burmeister, 1838 - kudlanky

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná (mapa)


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

V ČR dále probíhá mapování motýlů, rovnokřídlého hmyzu a kovaříků, více viz úvodní stránka.

Poslední změna: 6. srpna 2014Aktuality v mapování

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

07.08.2014

Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.

12.02.2014

Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.

05.06.2013

Dalším pavoukem mapovaným na BioLibu je lovčík hájní (Pisaura mirabilis), relativně hojný a snadno poznatelný druh, o jehož rozšíření však také chybí aktuální údaje. Zároveň můžete Vaše pozorování lovčíka s fotografií poslat do redakce zpravodajského portálu Muzeum 3000, více ve článku http://muzeum3000.nm.cz/veda/najdete-lov....

06.04.2013

Mapování brouků nyní zahrnuje všechny naše druhy z čeledi majkovití (Meloidae), celkem 24 druhů.

Mapování bezobratých ČR

AOPK logo

BioLib.cz