Mapování výskytu bezobratlých

Hlavní garant Mgr. & Mgr. Karel Chobot Ph.D.
AOPK ČR

Psophus stridulus Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý) či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

vajíčka Phengaris alcon

Součástí je i mapování modráska hořcového (Phengaris alcon) pomocí přítomnosti vajíček na jeho živných rostlinách, ve spolupráci s Jakubem Horákem z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a Jaroslavem Zámečníkem z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Podrobnější informace najdete ve článku Mapování modráska hořcového (Phengaris alcon) v ČR.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu, který je dostupný i bez registrace.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Annelida Lamarck, 1809 - kroužkovci

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 - pijavka lékařská mapa

Bryozoa Ehrenberg, 1831 - mechovci

Pectinatella magnifica Leidy, 1851 - bochnatka americká i mapa

Cnidaria Hatschek, 1888 - žahavci

Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 - medúzka sladkovodní i mapa

Mollusca Cuvier, 1795 - měkkýši

Bivalvia Linnaeus, 1758 - mlži

Unionidae Rafinesque, 1820 - velevrubovití

Sinanodonta woodiana (I. Lea, 1834) - škeble asijská mapa

Gastropoda Cuvier, 1795 - plži

Enidae B. B. Woodward, 1903 - hladovkovití

Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774) - lačník stepní mapa

Helicidae Rafinesque, 1815 - hlemýžďovití

Caucasotachea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná mapa
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová mapa
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) - páskovka hajní mapa
Helix pomatia Linnaeus, 1758 - hlemýžď zahradní mapa

Nepůvodní druh
Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) - hlemýžď kropenatý i mapa
Helix lucorum Linnaeus, 1758 - hlemýžď balkánský i mapa

Hygromiidae Tryon, 1866 - vlahovkovití

Candidula unifasciata (Poiret, 1801) - suchomilka bělavá mapa
Helicella itala (Linnaeus, 1758) - suchomilka ladní mapa
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) - suchomilka rýhovaná mapa
Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) - tmavoretka bělavá mapa
Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná mapa

Crustacea Brünnich, 1772 - korýši

Branchiopoda Latreille, 1817 - lupenonožci

Branchipus schaefferi Fischer, 1834 - žábronožka letní mapa
Chirocephalus carnuntanus (Brauer, 1877) - žábronožka panonská mapa
Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) - žábronožka sněžní mapa
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) - listonoh jarní mapa
Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842) - žábronožka divorohá mapa
Triops cancriformis (Bosc, 1801) - listonoh letní mapa

Malacostraca Latreille, 1802 - rakovci

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční mapa
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) - rak kamenáč mapa
Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) - rak bahenní mapa

Nepůvodní druh
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 - krab říční i mapa
Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) - rak pruhovaný i mapa
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální i mapa

Arachnida Lamarck, 1801 - pavoukovci

Araneae Clerck, 1757 - pavouci

Araneidae Clerck, 1757 - křižákovití

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) - křižák načervenalý mapa
Araneus angulatus Clerck, 1757 - křižák velký mapa
Araneus marmoreus Clerck, 1757 - křižák mramorovaný mapa
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) - křižák Nordmannův mapa
Araneus saevus (L. Koch, 1872) - křižák stromový mapa
Araneus sturmi (Hahn, 1831) - křižák Sturmův mapa
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) - křižák trojtečný mapa
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný mapa

Atypidae Thorell, 1870 - sklípkánkovití

Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý mapa
Atypus muralis Bertkau, 1890 - sklípkánek pontický mapa
Atypus piceus (Sulzer, 1776) - sklípkánek černý mapa

Cybaeidae Banks, 1892 - stínomilovití

Dysderidae C. L. Koch, 1837 - šestiočkovití

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) - šestiočka karpatská mapa
Dysdera cechica Řezáč, 2018 - šestiočka vidlozubá mapa
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 - šestiočka velká mapa
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - šestiočka rudá mapa
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - šestiočka uherská mapa
Dysdera moravica Řezáč, 2014 - šestiočka důlkatá mapa

Eresidae C. L. Koch, 1845 - stepníkovití

Eresus kollari Rossi, 1846 - stepník rudý mapa
Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 - stepník moravský mapa
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) - stepník černonohý mapa

Lycosidae Sundevall, 1833 - slíďákovití

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) - slíďák břehový mapa
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) - slíďák tečkovaný mapa
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) - slíďák tatarský mapa

Miturgidae Simon, 1886

Pisauridae Simon, 1890 - lovčíkovití

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - lovčík vodní mapa
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) - lovčík mokřadní mapa
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - lovčík hajní mapa

Salticidae Blackwall, 1841 - skákavkovití

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) - skákavka dvoubarevná mapa
Philaeus chrysops (Poda, 1761) - skákavka rudopásá mapa

Segestriidae Simon, 1893 - segestrovití

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 - segestra skalní mapa

Thomisidae Sundevall, 1833 - běžníkovití

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) - běžník trávový mapa
Heriaeus oblongus Simon, 1918 - běžník smaragdový mapa

Titanoecidae Lehtinen, 1967 - teplomilovití

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) - teplomil čtyřskvrnný mapa
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 - teplomil Schinerův mapa
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) - teplomil písečný mapa
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 - teplomil skalní mapa
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - vodouch stříbřitý mapa
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) - zápřednice jedovatá mapa

Nepůvodní druh
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) - lepovka jižní i mapa
Uloborus plumipes Lucas, 1846 - pakřižák chluponohý i mapa

Opiliones Sundevall, 1833 - sekáči

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) - klepítník členěný mapa
Ischyropsalis manicata L. Koch, 1865 - klepítník karpatský mapa

Scorpiones C. L. Koch, 1837 - štíři

Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837) - štír kýlnatý mapa

Chilopoda Latreille, 1817 - stonožky

Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) - strašník dalmatský mapa

Insecta Linnaeus, 1758 - hmyz

Coleoptera Linnaeus, 1758 - brouci

Buprestidae Leach, 1815 - krascovití

Anthaxia candens (Panzer, 1793) - krasec třešňový mapa
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - krasec měďák mapa
Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) - krasec lipový mapa

Carabidae Latreille, 1802 - střevlíkovití

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - krajník zlatotečný mapa
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) - krajník hnědý mapa
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) - krajník pižmový mapa
Carabus arvensis Herbst, 1784 - střevlík polní mapa
Carabus auratus Linnaeus, 1761 - střevlík zlatý mapa
Carabus auronitens Fabricius, 1792 - střevlík zlatolesklý mapa
Carabus cancellatus Illiger, 1798 - střevlík měděný mapa
Carabus clatratus Linnaeus, 1761 - střevlík mřížkovaný mapa
Carabus convexus Fabricius, 1775 - střevlík vypouklý mapa
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý mapa
Carabus glabratus Paykull, 1790 - střevlík hladký mapa
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 - střevlík zrnitý mapa
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 - střevlík zahradní mapa
Carabus hungaricus Fabricius, 1792 - střevlík uherský mapa
Carabus intricatus Linnaeus, 1761 - střevlík vrásčitý mapa
Carabus irregularis Fabricius, 1792 - střevlík nepravidelný mapa
Carabus linnaei Panzer, 1810 - střevlík Linnéův mapa
Carabus menetriesi Faldermann in Hummel, 1827 - střevlík Menetriesův mapa
Carabus nemoralis Müller, 1764 - střevlík hajní mapa
Carabus nitens Linnaeus, 1758 - střevlík lesklý mapa
Carabus obsoletus Sturm, 1815 mapa
Carabus scabriusculus A.G. Olivier, 1795 mapa
Carabus scheidleri Panzer, 1799 - střevlík Scheidlerův mapa
Carabus sylvestris Panzer, 1793 - střevlík lesní mapa
Carabus ulrichii Germar, 1824 - střevlík Ulrichův mapa
Carabus variolosus Fabricius, 1787 - střevlík hrbolatý mapa
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 - střevlík fialový mapa
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - svižník polní mapa
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý mapa
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 - svižník lesní mapa
Cicindela sylvicola Dejean in Latreille & Dejean, 1822 - svižník lesomil mapa
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) - úzkoštítník zúžený mapa
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) - úzkoštítník nosatý mapa
Cylindera arenaria (Füssli, 1775) mapa
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) - svižník německý mapa

Cerambycidae Latreille, 1802 - tesaříkovití

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) - tesařík pižmový mapa
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - tesařík obrovský mapa
Cerambyx scopolii Füssli, 1775 - tesařík bukový mapa
Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763) - kozlíček černý mapa
Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) - kozlíček hnědý mapa
Dorcadion pedestre (Poda, 1761) - kozlíček písečný mapa
Ergates faber (Linnaeus, 1761) - tesařík zavalitý mapa
Lamia textor (Linnaeus, 1758) - kozlíček vrbový mapa
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna mapa
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - tesařík alpský mapa

Coccinellidae Latreille, 1807 - slunéčkovití

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) - slunéčko východní i mapa

Cucujidae Latreille, 1802 - lesákovití

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) - lesák rumělkový mapa

Endomychidae Leach, 1815 - pýchavkovníkovití

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) - pýchavkovník červcový mapa

Hydrophilidae Latreille, 1802 - vodomilovití

Hydrophilus aterrimus (Eschscholtz, 1822) mapa
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - vodomil černý mapa

Lucanidae Latreille, 1804 - roháčovití

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) mapa
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) - roháček jedlový mapa
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - roháč obecný mapa
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) - roháček bukový mapa

Meloidae Gyllenhal, 1810 - majkovití

Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817 - puchýřník Mühlfeldův mapa
Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) mapa
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781 mapa
Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) mapa
Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) mapa
Hycleus tenerus (Germar, 1834) mapa
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) - puchýřník lékařský mapa
Meloe autumnalis Olivier, 1792 - majka podzimní mapa
Meloe brevicollis Panzer, 1793 - majka krátkonohá mapa
Meloe cicatricosus Leach, 1811 mapa
Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832 mapa
Meloe hungarus Schrank, 1776 - majka uherská mapa
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná mapa
Meloe rufiventris Germar, 1817 mapa
Meloe rugosus Marsham, 1802 - majka svraštělá mapa
Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 mapa
Meloe tuccius Rossi, 1792 mapa
Meloe uralensis Pallas, 1777 - majka uralská mapa
Meloe variegatus Donovan, 1776 - majka duhová mapa
Meloe violaceus Marsham, 1802 - majka fialová mapa
Mylabris variabilis (Pallas, 1782) mapa
Sitaris muralis (Forster, 1771) - včelovník zední mapa
Zonitis flava Fabricius, 1775 mapa
Alosimus syriacus austriacus (Schrank, 1781) - puchýřník rakouský mapa

Mycetophagidae Leach, 1815 - houbožroutovití

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 mapa

Pyrochroidae Latreille, 1806 - červenáčkovití

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) - červenáček ohnivý mapa
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763) - červenáček pilorohý mapa
Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) - ohniváček hřebenorohý mapa

Pythidae Solier, 1834

Pytho depressus (Linnaeus, 1767) mapa

Scarabaeidae Latreille, 1802 - vrubounovití

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec zelenavý mapa
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec proměnlivý mapa
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek mapa
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 - páchník hnědý mapa
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zlatohlávek tmavý mapa
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) - chroust mlynařík mapa
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) - zlatohlávek skvostný mapa

Staphylinidae Latreille, 1802 - drabčíkovití

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) - drabčík huňatý mapa

Tenebrionidae Latreille, 1802 - potemníkovití

Platydema violaceum (Fabricius, 1790) mapa
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782) mapa

Hemiptera Linnaeus, 1758 - polokřídlí

Heteroptera Latreille, 1810 - ploštice

Coreidae Leach, 1815 - vroubenkovití

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká i mapa

Lygaeidae Schilling, 1829 - ploštičkovití

Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) - ploštička tolitová i mapa

Oxycarenidae Stål, 1862 - blánatkovití

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) - blánatka lipová i mapa

Pentatomidae Leach, 1815 - kněžicovití

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) - kněžice mlhovitá mapa

Nepůvodní druh
Halyomorpha halys (Stål, 1855) - kněžice mramorovaná i mapa

Hymenoptera Linnaeus, 1758 - blanokřídlí

Apidae Latreille, 1802 - včelovití

Xylocopa iris (Christ, 1791) mapa
Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 - drvodělka potulná mapa
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová mapa

Crabronidae Latreille, 1802 - kutíkovití

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) - dlouhoretka obecná mapa
Bembix tarsata Latreille, 1809 mapa

Cynipidae Latreille, 1802 - žlabatkovití

Andricus caputmedusae (Hartig, 1843) - žlabatka ježatá mapa
Andricus foecundatrix (Hartig, 1840) - žlabatka šišticová mapa
Andricus quercustozae (Bosc, 1792) - žlabatka žebernatá mapa
Cynips longiventris Hartig, 1840 - žlabatka pruhovaná mapa
Diplolepis eglanteriae (Hartig, 1840) - žlabatka kuličková mapa
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1876) - žlabatka šípová mapa
Diplolepis nervosa (Curtis, 1838) - žlabatka ostnitá mapa
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) - žlabatka růžová mapa

Ichneumonidae Haliday, 1838 - lumkovití

Rhyssa amoena Gravenhorst, 1829 mapa
Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) - lumek veliký mapa

Scoliidae Latreille, 1802 - žahalkovití

Megascolia maculata (Drury, 1773) - žahalka obrovská mapa
Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá mapa
Scolia sexmaculata (O. F. Müller, 1766) - žahalka šestiskvrnná mapa

Sphecidae Latreille, 1802 - kutilkovití

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) - kutilka asijská i mapa
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) - kutilka jižní i mapa

Lepidoptera Linnaeus, 1758 - motýli

Cossidae Leach, 1815 - drvopleňovití

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) - drvopleň obecný mapa
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) - drvopleň cibulový mapa
Parahypopta caestrum (Hübner, 1808) - drvopleň chřestový mapa
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) - drvopleň rákosový mapa
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) - drvopleň hrušňový mapa

Endromidae Boisduval, 1828 - strakáčovití

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) - strakáč březový mapa

Erebidae Leach, 1815

Amata phegea (Linnaeus, 1758) - běloskvrnáč pampeliškový mapa
Amata phegea (Linnaeus, 1758) - běloskvrnáč pampeliškový mapa
Arctia caja (Linnaeus, 1758) - přástevník medvědí mapa
Arctia villica (Linnaeus, 1758) - přástevník špenátový mapa
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec černý mapa
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) - přástevník hluchavkový mapa
Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775) - štětconoš smrkový mapa
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) - stužkonoska modrá mapa
Chelis maculosa (Gerning, 1780) - přástevník svízelový mapa
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) - přástevník fialkový mapa
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec bělavý mapa
Cycnia luctuosa (Geyer, 1831) - přástevník černoskvrnný mapa
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) - přástevník chrastavcový mapa
Diaphora mendica (Clerck, 1759) - přástevník vratičový mapa
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) - štětconoš jetelový mapa
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) - běloskvrnáč lišejníkový mapa
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - přástevník kostivalový mapa
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) - přástevník užankový mapa
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec čtveroskvrnný mapa
Miltochrista miniata (Forster, 1771) - lišejníkovec půvabný mapa
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) - přástevník jitrocelový mapa
Penthophera morio (Linnaeus, 1767) - smutník jílkový mapa
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) - přástevník šťovíkový mapa
Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) - přástevník smuteční mapa
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) - přástevník angreštový mapa
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec tečkovaný mapa
Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) - lišejníkovec malý mapa
Spiris striata (Linnaeus, 1758) - přástevník jestřábníkový mapa
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) - přástevník starčkový mapa
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) - přástevník pomněnkový mapa
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902) - přástevník mařinkový mapa

Nepůvodní druh
Hyphantria cunea (Drury, 1773) - přástevník americký i mapa

Hesperiidae Latreille, 1809 - soumračníkovití

Carcharodus alceae (Esper, 1780) - soumračník slézový mapa
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) - soumračník jitrocelový mapa
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) - soumračník čárkovaný mapa
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) - soumračník černohnědý mapa
Pyrgus carthami (Hübner, 1813) - soumračník proskurníkový mapa
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) - soumračník skořicový mapa
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) - soumračník žlutoskvrnný mapa

Lasiocampidae Harris, 1841 - bourovcovití

Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec měsíčitý mapa
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) - bourovec borový mapa
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) - bourovec trnkový mapa
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) - bourovec březový mapa
Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec cerový mapa
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) - bourovec trávový mapa
Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec osikový mapa
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) - bourovec ovocný mapa
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) - bourovec dubový mapa
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec jetelový mapa
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) - bourovec ostružiníkový mapa
Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758) - bourovec pryšcový mapa
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) - bourovec prsténčivý mapa
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) - bourovec švestkový mapa
Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) - bourovec borůvkový mapa
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) - bourovec zejkovaný mapa
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) - bourovec topolový mapa
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) - bourovec hlohový mapa

Lycaenidae Leach, 1815 - modráskovití

Aricia eumedon (Esper, 1780) - modrásek bělopásný mapa
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) - ostruháček ostružinový mapa
Cupido argiades (Pallas, 1771) - modrásek štírovníkový mapa
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) - modrásek tolicový mapa
Cupido minimus (Füssly, 1775) - modrásek nejmenší mapa
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) - modrásek lesní mapa
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) - modrásek kozincový mapa
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) - modrásek cizokrajný mapa
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) - modrásek tažný mapa
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) - ohniváček modrolesklý mapa
Lycaena dispar (Haworth, 1802) - ohniváček černočárný mapa
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) - ohniváček rdesnový mapa
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) - ohniváček modrolemý mapa
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) - ohniváček celíkový mapa
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) - ostruháček dubový mapa
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hořcový mapa
Phengaris alcon f. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hořcový pravý mapa
Phengaris alcon f. rebeli (Hirschke, 1904) - modrásek hořcový Rebelův mapa
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) - modrásek černoskvrnný mapa
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) - modrásek bahenní mapa
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) - modrásek očkovaný mapa
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) - modrásek černolemý mapa
Plebejus optilete (Knoch, 1781) - modrásek stříbroskvrnný mapa
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) - modrásek ušlechtilý mapa
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) - modrásek jetelový mapa
Polyommatus coridon (Poda, 1761) - modrásek vikvicový mapa
Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek ligrusový mapa
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hnědoskvrnný mapa
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek komonicový mapa
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) - modrásek černočárný mapa
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) - modrásek východní mapa
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) - ostruháček kapinicový mapa
Satyrium ilicis (Esper, 1779) - ostruháček česvinový mapa
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) - ostruháček švestkový mapa
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) - ostruháček trnkový mapa
Satyrium w-album (Knoch, 1782) - ostruháček jilmový mapa
Scolitantides orion (Pallas, 1771) - modrásek rozchodníkový mapa
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) - ostruháček březový mapa

Nymphalidae Rafinesque, 1815 - babočkovití

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - batolec červený mapa
Apatura iris (Linnaeus, 1758) - batolec duhový mapa
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) - okáč kostřavový mapa
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec červený mapa
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) - perleťovec severní mapa
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) - perleťovec fialkový mapa
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec ostružinový mapa
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec dvouřadý mapa
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) - perleťovec kopřivový mapa
Brintesia circe (Fabricius, 1775) - okáč voňavkový mapa
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) - okáč skalní mapa
Coenonympha tullia (Müller, 1764) - okáč stříbrooký mapa
Erebia aethiops (Esper, 1777) - okáč kluběnkový mapa
Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) - okáč rosičkový mapa
Erebia sudetica Staudinger, 1861 - okáč menší mapa
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) - hnědásek chrastavcový mapa
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) - hnědásek osikový mapa
Fabriciana adippe (Schiffermüller, 1775) - perleťovec prostřední mapa
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) - perleťovec maceškový mapa
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) - okáč medyňkový mapa
Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764) - okáč bělopásný mapa
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) - okáč metlicový mapa
Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) - okáč šedohnědý mapa
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) - bělopásek dvouřadý mapa
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) - bělopásek topolový mapa
Lopinga achine (Scopoli, 1763) - okáč jílkový mapa
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - hnědásek kostkovaný mapa
Melitaea diamina (Lang, 1789) - hnědásek rozrazilový mapa
Melitaea didyma (Esper, 1778) - hnědásek květelový mapa
Minois dryas (Scopoli, 1763) - okáč ovsový mapa
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) - bělopásek tavolníkový mapa
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) - babočka osiková mapa
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) - babočka jilmová mapa
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) - babočka vrbová mapa
Proclossiana eunomia (Esper, 1799) - perleťovec mokřadní mapa

Papilionidae Latreille, 1802 - otakárkovití

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - otakárek ovocný mapa
Papilio machaon Linnaeus, 1758 - otakárek fenyklový mapa
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - jasoň červenooký mapa
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - jasoň dymnivkový mapa
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) - pestrokřídlec podražcový mapa

Pieridae Swainson, 1820 - běláskovití

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - bělásek řeřichový mapa
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - bělásek ovocný mapa
Colias crocea (Fourcroy, 1785) - žluťásek čilimníkový mapa
Colias erate (Esper, 1805) - žluťásek tolicový mapa
Colias palaeno (Linnaeus, 1761) - žluťásek borůvkový mapa
Pontia edusa (Fabricius, 1777) - bělásek rezedkový mapa

Riodinidae Grote, 1895 - pestrobarvcovití

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) - pestrobarvec petrklíčový mapa

Saturniidae Boisduval, 1837 - martináčovití

Aglia tau (Linnaeus, 1758) - martináč bukový mapa
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) - martináč habrový mapa
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) - martináč podobný mapa
Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) - martináč hrušňový mapa

Sphingidae Latreille, 1802 - lišajovití

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) - lišaj smrtihlav mapa
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) - lišaj svlačcový mapa
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) - lišaj oleandrový mapa
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) - lišaj vrbkový mapa
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) - lišaj kyprejový mapa
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) - dlouhozobka zimolezová mapa
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) - dlouhozobka chrastavcová mapa
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) - lišaj révový mapa
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) - lišaj pryšcový mapa
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) - lišaj svízelový mapa
Hyles livornica (Esper, 1780) - lišaj vinný mapa
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) - lišaj topolový mapa
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) - dlouhozobka svízelová mapa
Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) - lišaj dubový mapa
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) - lišaj lipový mapa
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - lišaj pupalkový mapa
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) - lišaj paví oko mapa
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 - lišaj šeříkový mapa
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 - lišaj borový mapa

Zygaenidae Latreille, 1809 - vřetenuškovití

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) - vřetenuška ligrusová mapa
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) - vřetenuška čičorková mapa
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) - vřetenuška obecná mapa
Zygaena laeta (Hübner, 1790) - vřetenuška pozdní mapa

Mantodea Burmeister, 1838 - kudlanky

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná mapa

Neuroptera Linnaeus, 1758 - síťokřídlí

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) - ploskoroh žlutý mapa
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) - ploskoroh pestrý mapa
Mantispa styriaca (Poda, 1761) - pakudlanka jižní mapa

Odonata Fabricius, 1793 - vážky

Anisoptera Sélys, 1854 - šídla

Aeshnidae Rambur, 1842 - šídlovití

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní mapa
Aeshna caerulea (Ström, 1783) - šídlo horské mapa
Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré mapa
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké mapa
Aeshna isoceles (Müller, 1767) - šídlo červené mapa
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové mapa
Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré mapa
Aeshna subarctica Walker, 1908 - šídlo rašelinné mapa
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) - šídlo hnědé mapa
Anax imperator Leach in Brewster, 1815 - šídlo královské mapa
Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé mapa
Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) - šídlo luční mapa

Cordulegastridae Calvert, 1893 - páskovcovití

Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 - páskovec dvouzubý mapa
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný mapa
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 - páskovec velký mapa

Corduliidae Selys, 1850 - lesklicovití

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná mapa
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - lesklice velká mapa
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská mapa
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) - lesklice severská mapa
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) - lesklice skvrnitá mapa
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá mapa

Gomphidae Rambur, 1842 - klínatkovití

Gomphus pulchellus Sélys, 1840 - klínatka západní mapa
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná mapa
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlatá mapa
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá mapa
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá mapa

Libellulidae Rambur, 1842 - vážkovití

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená mapa
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - vážka běloústá mapa
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - vážka široká mapa
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná mapa
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná mapa
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) - vážka temnoskvrnná mapa
Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská mapa
Libellula fulva Müller, 1764 - vážka plavá mapa
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná mapa
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná mapa
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná mapa
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná mapa
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná mapa
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá mapa
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková mapa
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - vážka žlutavá mapa
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní mapa
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní mapa
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) - vážka podhorní mapa
Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá mapa
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná mapa
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná mapa

Zygoptera Selys, 1834 - šidélka

Calopterygidae Selys, 1850 - motýlicovití

Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá mapa
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná mapa

Coenagrionidae Kirby, 1890 - šidélkovití

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko rašelinné mapa
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - šidélko jarní mapa
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné mapa
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované mapa
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) - šidélko široskvrnné mapa
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - šidélko jižní mapa
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované mapa
Erythromma lindenii (Selys, 1840) - šidélko Lindenovo mapa
Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko mapa
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané mapa
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší mapa
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé mapa
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - šidélko lesklé mapa
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné mapa

Lestidae Calvert, 1901 - šídlatkovití

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) - šídlatka velká mapa
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá mapa
Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá mapa
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - šídlatka velkoskvrnná mapa
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná mapa
Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená mapa
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá mapa
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná mapa

Platycnemididae Tillyard, 1917 - šidélkovití

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé mapa

Orthoptera Latreille, 1793 - rovnokřídlí

Caelifera Ander, 1936 - saranče

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - saranče vlašská mapa
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá mapa
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) - saranče německá mapa
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - saranče vrzavá mapa
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) - saranče blankytná mapa
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - saranče mokřadní mapa

Ensifera Chopard, 1920 - kobylky

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) - kobylka révová mapa
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) - krtonožka obecná mapa
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 - cvrček polní mapa
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) - cvrčivec révový mapa
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) - kobylka kuželohlavá mapa


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

V ČR dále probíhá mapování motýlů, rovnokřídlého hmyzu a kovaříků, více viz úvodní stránka.

Poslední změna: 22. listopadu 2021

Aktuality v mapování

22.11.2021

Vedle nově mapovaných denních motýlů přibylo i velké množství motýlů nočních, zejména lišajů, přástevníků a bourovců.

lišaj smrtihlav (Acherontia atropos)
lišaj svlačcový (Agrius convolvuli)
lišaj oleandrový (Daphnis nerii)
lišaj vrbkový (Deilephila elpenor)
lišaj kyprejový (Deilephila porcellus)
lišaj révový (Hippotion celerio)
lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)
lišaj svízelový (Hyles gallii)
lišaj vinný (Hyles livornica)
lišaj topolový (Laothoe populi)
lišaj dubový (Marumba quercus)
lišaj lipový (Mimas tiliae)
lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus)
lišaj šeříkový (Sphinx ligustri)
lišaj borový (Sphinx pinastri)
dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis)
dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus)
dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)

martináč bukový (Aglia tau)
martináč habrový (Saturnia pavonia)
martináč podobný (Saturnia pavoniella)
martináč hrušňový (Saturnia pyri)

běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea)
běloskvrnáč lišejníkový (Dysauxes ancilla)
přástevník medvědí (Arctia caja)
přástevník špenátový (Arctia villica)
přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula)
přástevník svízelový (Chelis maculosa)
přástevník fialkový (Coscinia cribraria)
přástevník jestřábníkový (Spiris striata)
přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio)
přástevník černoskvrnný (Cycnia luctuosa)
přástevník vratičový (Diaphora mendica)
přástevník americký (Hyphantria cunea)
přástevník užankový (Hyphoraia aulica)
přástevník jitrocelový (Parasemia plantaginis)
přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa)
přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera)
přástevník angreštový (Rhyparia purpurata)
přástevník starčkový (Tyria jacobaeae)
přástevník pomněnkový (Utetheisa pulchella)
přástevník mařinkový (Watsonarctia deserta)
lišejníkovec černý (Atolmis rubricollis)
lišejníkovec bělavý (Cybosia mesomella)
lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra)
lišejníkovec půvabný (Miltochrista miniata)
lišejníkovec tečkovaný (Setina irrorella)
lišejníkovec malý (Setina roscida)
štětconoš smrkový (Calliteara abietis)
štětconoš jetelový (Dicallomera fascelina)
stužkonoska modrá (Catocala fraxini)
smutník jílkový (Penthophera morio)

bourovec měsíčitý (Cosmotriche lobulina)
bourovec borový (Dendrolimus pini)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
bourovec březový (Eriogaster lanestris)
bourovec cerový (Eriogaster rimicola)
bourovec trávový (Euthrix potatoria)
bourovec osikový (Gastropacha populifolia)
bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia)
bourovec dubový (Lasiocampa quercus)
bourovec jetelový (Lasiocampa trifolii)
bourovec ostružiníkový (Macrothylacia rubi)
bourovec pryšcový (Malacosoma castrense)
bourovec prsténčivý (Malacosoma neustria)
bourovec švestkový (Odonestis pruni)
bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia)
bourovec zejkovaný (Phyllodesma tremulifolia)
bourovec topolový (Poecilocampa populi)
bourovec hlohový (Trichiura crataegi)

strakáč březový (Endromis versicolora)

drvopleň obecný (Cossus cossus)
drvopleň cibulový (Dyspessa ulula)
drvopleň chřestový (Parahypopta caestrum)
drvopleň rákosový (Phragmataecia castaneae)
drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina)

soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon)
soumračník skořicový (Spialia sertorius)
vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica)
vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)

bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)
bělásek rezedkový (Pontia edusa)
žluťásek čilimníkový (Colias crocea)
žluťásek tolicový (Colias erate)
hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
modrásek ligrusový (Polyommatus damon)
modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)
ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae)
okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)
okáč rosičkový (Erebia medusa)
okáč menší (Erebia sudetica)
okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)
okáč jílkový (Lopinga achine)
perleťovec maceškový (Fabriciana niobe)
perleťovec červený (Argynnis pandora)
perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)
perleťovec kopřivový (Brenthis ino)
babočka osiková (Nymphalis antiopa)

14.10.2021

Nově mapujeme i rozšíření strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata).

25.05.2021

Rozšířili jsme mapování bezobratlých o dalších 23 druhů denních motýlů:

perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč ovsový (Minois dryas)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
ostruháček březový (Thecla betulae)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

09.04.2021

Kompletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

Mapování bezobratých ČR

AOPK logo

BioLib.cz