Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR

Garanti RNDr. Martin Šandera, Ph.D., Mgr. Václav John a Mgr. Zdeněk Mačát, Ph.D.
HERPETA, Muzeum přírody Český ráj a Česká herpetologická společnost

Vipera berus Česká herpetologická společnost zahájila na BioLib.cz projekt „Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR“ v roce 2007. Sledování výskytu na celém území se neobejde bez dobrovolníků ochotných poskytovat údaje o sledování. V dnešní době internetu je zapisování hlášení právě přes internet tou nejrychlejší formou. Biolib zajišťuje projekt po technické stránce a obrovskou výhodou je, že díky široké biologické tématice je navštěvován velkým počtem lidí, kteří se zajímají o vše živé, tedy velkým počtem potencionálních mapovatelů.

Výchozím stavem jsou údaje publikované v atlasech výskytu obojživelníků (Moravec 1994) a plazů (Mikátová et al. 2001). Použita je zavedená metodika síťového mapování organizmů v ČR (Buchar 1982). V oblasti mapování výskytu herpetofauny zmiňované atlasy představují jediná souhrnná díla v ČR na celostátní úrovni.

Na přelomu června a července 2006 byl zahájen testovací provoz projektu. Projekt nebyl ani na samotném Biolibu propagován, přesto přišlo během jednoho měsíce přes 50 hlášení, v několika případech se jednalo o hlášení výskytu z neobsazeného kvadrátu pro daný druh. Projekt byl na Biolibu spuštěn v září 2006.

Ichthyosaura alpestris Postupně je databáze doplňována a aktualizována na základě jednotlivých hlášení, záznam z neobsazeného mapového pole (kvadrátu) po zpracování správcem zaplní okamžitě toto pole ve faunistické mapě.

Možné je i doplňování starších údajů, které se ve výše zmiňovaných atlasech neobjevily. A to ať už se jedná o údaje publikované či nepublikované.

Po kliknutí na jednotlivý kvadrát se zobrazí všechna hlášení či údaje z tohoto kvadrátu. Přesná pozice nálezu (GPS) se zobrazuje pouze zadavateli hlášení a správci mapování, protože by někteří nenechaví a nepřející jedinci lidského druhu mohli jednoduše negativně působit na lokalitě.

Na vybraných lokalitách může být prováděno víceleté sledování či dlouhodobý monitoring stavu populací herpetofauny. Záleží to samozřejmě i na dostatku relevantních údajů z příslušné lokality.

Bufotes viridis Nemusíme čekat roky na vydání dalších tištěných atlasů. Průběžný stav sledování výskytu je na www.biolib.cz. Po každé sezóně budou k dispozici aktualizované mapy a databáze výskytu jednotlivých původních i nepůvodních druhů herpetofauny ČR za celé období i za jednotlivé roky. Pro účely vydání různých publikací budou data se souhlasem ČHS a Biolibu poskytnuta. V nejbližší době pro připravovanou reedici Fauna ČR – Obojživelníci – Plazi (Academia).

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace:

pdf Šandera M. et Zicha O., 2007: Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006. Herpetologické informace 6 (1): 30 - 41 [In Czech with English summary] (PDF, 140 kB)
pdf Šandera M., Jeřábková L. et Zicha O., 2008: Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2007. Herpetologické informace 7 (1): 17 - 35 [In Czech with English summary] (PDF, 286 kB)

Více informací naleznete na www.biolib.cz, kde po přihlášení můžete jednoduše ve formuláři vyplňovat jednotlivá hlášení, připojit lze i obrázek. V případě, že máte více údajů, je možné zahrnout tyto údaje do databáze v podobě excelovské tabulky.

Pokud nemáte přístup na internet, nemusíte zoufat. Jednou z možností je zaslání údajů v tabulce na CD správci mapování. Druhou možností je publikovat vlastní data v Herpetologických informacích (časopis České herpetologické společnosti), ať už v podobě faunistického článku nebo v případě jednotlivých významných nálezů v podobě zprávičky v rubrice „Faunistické poznámky“ (http://www.herp.cz).

Literatura:

Buchar J., 1982: Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. Věst. Čs. Společ. Zool. 46: 317 – 318.

Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.), 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic. AOPK ČR, Brno, Praha, 258 pp.

Moravec J. (ed.), 1994: Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Atlas of Czech amphibians. Národní muzeum, Praha, 136 pp.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Amphibia Linnaeus, 1758 - obojživelníci

Urodela Latreille, 1825 - ocasatí

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - čolek horský mapa
Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789) - čolek hranatý mapa
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) - čolek karpatský mapa
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný mapa
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý mapa
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - čolek dravý mapa
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - čolek velký mapa
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) - čolek dunajský mapa

Anura Fischer von Waldheim, 1813 - žáby

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná mapa
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - kuňka žlutobřichá mapa
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná mapa
Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená mapa
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) - ropucha krátkonohá mapa
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená mapa
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - blatnice skvrnitá mapa
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) - skokan zelený mapa
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - skokan krátkonohý mapa
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý mapa
Rana arvalis Nilsson, 1842 - skokan ostronosý mapa
Rana dalmatina Fitzinger, 1839 - skokan štíhlý mapa
Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý mapa

Testudines Linnaeus, 1758 - želvy

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - želva bahenní mapa

Nepůvodní druh
Graptemys pseudogeographica (Gray, 1831) - želva mississippská i mapa
Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) - kožnatka čínská i mapa
Testudo graeca Linnaeus, 1758 - želva žlutohnědá i mapa
Testudo hermanni Gmelin, 1789 - želva zelenavá i mapa
Testudo horsfieldii Gray, 1844 - želva stepní i mapa
Testudo marginata Schoepff, 1792 - želva vroubená i mapa
Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) - želva nádherná i mapa

Sauria Gauthier, 1984 - ještěři

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký mapa
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná mapa
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) - ještěrka zelená mapa
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - ještěrka zední mapa
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá mapa

Nepůvodní druh
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) - gekon turecký i mapa

Serpentes Linnaeus, 1758 - hadi

Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká mapa
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková mapa
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - užovka podplamatá mapa
Vipera berus (Linnaeus, 1758) - zmije obecná mapa
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - užovka stromová mapa


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Autorem použitých fotografií je Lukáš Konečný, http://www.lacerta-pisecna.com/


Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován a přihlášen. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

22.11.2021

Vedle nově mapovaných denních motýlů přibylo i velké množství motýlů nočních, zejména lišajů, přástevníků a bourovců.

lišaj smrtihlav (Acherontia atropos)
lišaj svlačcový (Agrius convolvuli)
lišaj oleandrový (Daphnis nerii)
lišaj vrbkový (Deilephila elpenor)
lišaj kyprejový (Deilephila porcellus)
lišaj révový (Hippotion celerio)
lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)
lišaj svízelový (Hyles gallii)
lišaj vinný (Hyles livornica)
lišaj topolový (Laothoe populi)
lišaj dubový (Marumba quercus)
lišaj lipový (Mimas tiliae)
lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus)
lišaj šeříkový (Sphinx ligustri)
lišaj borový (Sphinx pinastri)
dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis)
dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus)
dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)

martináč bukový (Aglia tau)
martináč habrový (Saturnia pavonia)
martináč podobný (Saturnia pavoniella)
martináč hrušňový (Saturnia pyri)

běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea)
běloskvrnáč lišejníkový (Dysauxes ancilla)
přástevník medvědí (Arctia caja)
přástevník špenátový (Arctia villica)
přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula)
přástevník svízelový (Chelis maculosa)
přástevník fialkový (Coscinia cribraria)
přástevník jestřábníkový (Spiris striata)
přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio)
přástevník černoskvrnný (Cycnia luctuosa)
přástevník vratičový (Diaphora mendica)
přástevník americký (Hyphantria cunea)
přástevník užankový (Hyphoraia aulica)
přástevník jitrocelový (Parasemia plantaginis)
přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa)
přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera)
přástevník angreštový (Rhyparia purpurata)
přástevník starčkový (Tyria jacobaeae)
přástevník pomněnkový (Utetheisa pulchella)
přástevník mařinkový (Watsonarctia deserta)
lišejníkovec černý (Atolmis rubricollis)
lišejníkovec bělavý (Cybosia mesomella)
lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra)
lišejníkovec půvabný (Miltochrista miniata)
lišejníkovec tečkovaný (Setina irrorella)
lišejníkovec malý (Setina roscida)
štětconoš smrkový (Calliteara abietis)
štětconoš jetelový (Dicallomera fascelina)
stužkonoska modrá (Catocala fraxini)
smutník jílkový (Penthophera morio)

bourovec měsíčitý (Cosmotriche lobulina)
bourovec borový (Dendrolimus pini)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
bourovec březový (Eriogaster lanestris)
bourovec cerový (Eriogaster rimicola)
bourovec trávový (Euthrix potatoria)
bourovec osikový (Gastropacha populifolia)
bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia)
bourovec dubový (Lasiocampa quercus)
bourovec jetelový (Lasiocampa trifolii)
bourovec ostružiníkový (Macrothylacia rubi)
bourovec pryšcový (Malacosoma castrense)
bourovec prsténčivý (Malacosoma neustria)
bourovec švestkový (Odonestis pruni)
bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia)
bourovec zejkovaný (Phyllodesma tremulifolia)
bourovec topolový (Poecilocampa populi)
bourovec hlohový (Trichiura crataegi)

strakáč březový (Endromis versicolora)

drvopleň obecný (Cossus cossus)
drvopleň cibulový (Dyspessa ulula)
drvopleň chřestový (Parahypopta caestrum)
drvopleň rákosový (Phragmataecia castaneae)
drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina)

soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon)
soumračník skořicový (Spialia sertorius)
vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica)
vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)

bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)
bělásek rezedkový (Pontia edusa)
žluťásek čilimníkový (Colias crocea)
žluťásek tolicový (Colias erate)
hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
modrásek ligrusový (Polyommatus damon)
modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)
ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae)
okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)
okáč rosičkový (Erebia medusa)
okáč menší (Erebia sudetica)
okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)
okáč jílkový (Lopinga achine)
perleťovec maceškový (Fabriciana niobe)
perleťovec červený (Argynnis pandora)
perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)
perleťovec kopřivový (Brenthis ino)
babočka osiková (Nymphalis antiopa)

14.10.2021

Nově mapujeme i rozšíření strašníka dalmatského (Scutigera coleoptrata).

25.05.2021

Rozšířili jsme mapování bezobratlých o dalších 23 druhů denních motýlů:

perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč ovsový (Minois dryas)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
ostruháček ostružinový (Callophrys rubi)
ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
ostruháček březový (Thecla betulae)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

09.04.2021

Kompletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

Mapování obojživelníků a plazů ČR

MPCR logo

HERPETA logo

CHS logo

CHS logo

BioLib.cz